Guest Speakers

Zeen Chin (1/10/2017)
Jerry Goh (4/30/2014)
Christian Schwartz (3/17/2014)
Jesper von Wieding (3/17/2014)
Eddy Yu (3/17/2014)
Dan Gladden (3/17/2014)
Xu You Li (3/4/2014)
Leong Wan Kok (3/4/2014)
Lam Yuet (3/4/2014)
Jack Lim (3/4/2014)
Ian Lai (3/4/2014)
Foo Fei Ling (3/4/2014)
Eric Cruz (3/4/2014)
Catt Lim (3/4/2014)
Jiang Hua (2/28/2014)
Hung Lam (2/28/2014)
Hanson Ho (2/28/2014)
Felix Ng (2/28/2014)
Eric Chen (2/28/2014)