Alumni

Ngoh Chea Chea (8/25/2016)
Su Pui Mun (8/25/2016)
Yap Weng Nam (2/27/2014)
Radio Woon (2/27/2014)
Lim Chee Wai (2/27/2014)
Jin Heng (2/27/2014)
Jax Lee (2/27/2014)
Zet Tan (2/27/2014)
Hwi Yee (2/26/2014)
Clement Lin (2/26/2014)
Zen Ngiam (2/26/2014)
Kenny Chai (2/26/2014)
Lucas Ang (2/25/2014)
Jett Ooi (2/25/2014)
Sebastian Cheng (12/3/2013)
Carlson Woon (12/3/2013)
Tham Yoke In (12/3/2013)
Phua Wan Hui (12/3/2013)
Calvin Tan (12/3/2013)